Divesafaris to Apo Reef and Coron

We offer divesafaris to famous Apo Reef and the japanese wrecks of Coron